Konferencje IwZ oraz CMEE 2016

W dniach 30 listopada-1 grudnia odbędzie się II edycja połączonych konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) oraz Computational Methods in Experimental Economics (CMEE). Wydarzenia organizuje Oddział Zachodniopomorski PTI razem z Instytutem Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Na początku konferencji zaplanowano sesję plenarną. Pierwszy wykład w ramach tej części konferencji wygłosi prof. Fabio Babiloni z Uniwersytetu Sapienza, który opowie o wykorzystaniu interfejsu mózg-komputer. Fascynujące możliwości techniki pozwalają zastosować analizę fal mózgowych nie tylko w medycynie i rehabilitacji, ale także w projektach komercyjnych – np. do analizy obciążenia poznawczego pilotów. Kolejna prezentacja – autorstwa dr hab. prof. US Jakuba Swachy – dotyczyć będzie zastosowania elementów grywalizacji w systemach informatycznych przeznaczonych dla biznesu. Dwa kolejne wykłady wygłoszą przedstawiciele firm zajmujących się inżynierią produktu i usługami cyfrowymi.

W dalszej części pierwszego dnia konferencji zaplanowano sesje panelowe. W ramach konferencji Informatyka w Zarządzaniu odbędą się sesje pt. „Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania” oraz „Informatyka w zarządzaniu podmiotami publicznymi i gospodarką”. Uczestnicy konferencji Computational Methods in Experimental Economics w pierwszym dniu konferencji wezmą udział w sesji prowadzonej w języku polskim („Metody ekonomii eksperymentalnej – problemy teoretyczne”) oraz drugiej, której językiem wykładowym będzie angielski. Pierwszy dzień obrad zamknie uroczysta kolacja, podczas której ogłoszone zostaną wyniki Konkursu na najlepszą książkę informatyczna roku, który organizowany jest przez Radę Naukową PTI.

Drugi dzień konferencji otworzy wykład prof. Ryszarda Budzińskiego o „Wielokryterialnym wspomaganiu decyzji w systemie DSS 3.0”. W ramach konferencji IwZ odbędzie się sesja dotycząca metod i technologii informatycznych w różnych obszarach zarządzania oraz druga, bardziej szczegółowa – dotycząca zastosowaniu informatyki w zarządzaniu projektami. Uczestnicy konferencji CMEE wysłuchają prezentacji opisujących studia przypadków i eksperymenty w ekonomii.

Szczegółowe informacje o konferencji znaleźć można na stronie: http://konferencje.pti.szczecin.pl/pl.