Konferencja „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”

Konferencja adresowana jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w jednostkach administracji publicznej.

W trakcie konferencji poruszone zostaną techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z definiowaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zaplanowano szereg prelekcji, w tym:

- „Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych” – Przemysław Jatkiewicz

- „Budowanie kompleksowego planu monitorowania bezpieczeństwa informacji” – Tomasz Klasa

- „Wyzwania audytu w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa” – Adam Mizerski

- „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej” – Jarosław Żabówka

- „Ekonomiczne aspekty cyberbezpieczeństwa” – Janusz Żmudziński

- „Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa” – Artur Maciąg

- „Miraż bezpieczeństwa (cz. 1): Social * Mobile” – Adrian Kapczyński

- „Miraż bezpieczeństwa (cz. 2): Analytics * Cloud” – Piotr Biela

- „Miraż bezpieczeństwa (cz. 3): Untold” – Tobiasz J. Koprowski

Konferencja odbędzie się 18 maja, w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju (dawniej Ministerstwo Gospodarki), przy pl. Trzech Krzyży 3/5. Konferencja jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016. Wydarzenie przygotowuje Polskie Towarzystwo Informatyczne, za organizację odpowiada kol. Adrian Kapczyński.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, zarejestrować można się na stronie konferencji - http://www.bdwsp.pl.