Kolejne konferencje inicjatywy K4

W dniu dzisiejszym - 19 kwietnia, w Rzeszowie odbyła się kolejna konferencja inicjatywy K4. W programie przewidziano wystąpienie wprowadzające do modelu IT jako usługi (ITaaS – IT as a Service) oraz wykład na temat chmurowych rozwiązań dla biznesu. Spotkanie tradycyjnie już zakończył konkurs wiedzy na temat QaaS (Quality as a Service).

Kolejna konferencja odbędzie się już 21 kwietnia, we Wrocławiu. Oprócz wprowadzającego wykładu o ITaaS, przewidziano prelekcje pt. „Elastyczne zarządzanie danymi w oparciu o rozwiązania wirtualizacji w chmurze” oraz „Zintegrowana teleopieka – telerehabilitacja przy pomocy interaktywnych gier komputerowych”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy K4 - http://k4.pti.katowice.pl.