KKIO 2016

W dniach 15-17 września odbędzie się kolejna edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO). W tym roku wydarzenie to organizuje Oddział Dolnośląski PTI.

Podczas pierwszej sesji uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych. Jako pierwszy wystąpi dr Kevin Lano z King’s College, który jest prekursorem zastosowania metod formalnych do projektowania obiektowego. Komercyjne aspekty tworzenia oprogramowania przedstawi Robert Snijder z holenderskiej firmy Teleena. Opowie on o wpływie aktualnych trendów w sektorze IT na sposób tworzenia oprogramowania. Poruszone zostaną między innymi takie kwestie jak: internet rzeczy (IoT), obliczenia poznawcze (cognitive computing), gospodarka okrężna (circular economy), użycie drukarek 3D. W bloku poświęconym naukom społecznym wystąpienie pt. Behind the Scenes of Success: Work-Life Balance wygłosi Małgorzata Rybak.

Kolejne sesje konferencji dotyczyć będą rozmaitych aspektów tworzenia oprogramowania.

Session S2: Requirements and Domain Modeling

Session S3: Quality Assurance

Session S4: Discussion Panel: Software Assessment

Session S6: Poster Session

Session S7: Case study – Semantyczna i syntaktyczna analiza treści w mediach społecznościowych

Session S9: Software Process Improvement

Session S10: Agile Transformations in IT

Session S11: System Architecture & Development

Session S12: Testing & Defect prediction

Strona internetowa konferencji - http://kkio.pti.org.pl