Jubileuszowy numer Biuletynu PTI

Specjalne wydanie Biuletynu PTI - przygotowane z okazji jubileuszu 35-lecia Towarzystwa - jest już dostępne w wersji elektronicznej.

W numerze znalazły się między innymi teksty członków-założycieli PTI: Marka Greniewskiego, Ignacego Dziedziczaka i Andrzeja Salwickiego. Założyciele naszego Towarzystwa wspominają początki rozwoju informatyki w Polsce, zjazd założycielski w 1981r. oraz najistotniejsze działania podejmowane na przestrzeni tych 35 lat przez PTI. Jerzy S. Nowak przygotował tekst o historii prac nad archiwizacją dokonań polskiej informatyki, w tym o wieloletnich działaniach Sekcji Historycznej PTI, która ostatnio zainaugurowała nowy portal HistoriaInformatyki.pl. Tymczasowe repozytorium dla historycznych dokumentów, działające do momentu uruchomienia nowej wersji portalu zanotowało blisko 100 tys. odsłon, o czym pisze jego autor – Adrian Kapczyński.

W wydaniu specjalnym znalazło się także miejsce na udokumentowanie wieloletnich inicjatyw PTI: Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, Wiosennej Szkoły PTI - przekształconej w Sejmik Młodych Informatyków oraz 16-letniej pracy Izby Rzeczoznawców PTI. Zygmunt Mazur – pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace maturalne z informatyki – opisuje 33 letnią już historię tej inicjatywy. Tomasz M. Komorowski opowiada o Wiosennej Szkole PTI poprzez zgromadzone archiwalia – zdjęcia i wydawnictwa. Dyrektor Izby Rzeczoznawców, Tomasz Szatkowski przedstawia historię działania tej jednostki. W tym tekście retrospektywnym nie zabrakło także miejsca na opis najnowszych działań – serii wydawniczej „Biblioteczka Rzeczoznawców PTI” oraz oferty Izby w zakresie normy ISO 15504, która ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wysoka jakość kodu ma kluczowe znaczenie.

W wydaniu specjalnym znalazło się także wiele innych informacji bieżących o najistotniejszych inicjatywach, w których uczestniczy PTI – Ogólnopolskim Teście Informatycznym, który trwa do 22 maja; Nagrodzie Edukacyjnej OP2TINE organizowanej przez Oddział Podlaski; wygranej polskiego gimnazjalisty w ogólnoświatowym konkursie ECDL pod tytułem „Jak ECDL pomógł mi w nauce”. Delegaci na Zjazd Nadzwyczajny, który odbędzie się 2 lipca znajdą w numerze wszelkie potrzebne informacje – harmonogram prac i adres wiki zjazdu.

Część wydania specjalnego poświęcona jest przyszłości informatyki. Katarzyna Zarańska opisuje kwietniowy Klub Informatyka, który odbywał się pod hasłem „Informatyka wyzwaniem dla przyszłości”. W numerze znalazł się także wywiad z prof. Haliną Kwąsnicką o zastosowaniu sztucznej inteligencji w medycynie oraz z Mohhamedem Atiquzzamanem o wykorzystaniu sieci IP w kosmosie. Poruszono także coraz istotniejszy problem bezpieczeństwa w sieci. Janusz Żmudziński przygotował przegląd współczesnych zagrożeń i ich konsekwencji, a Marek Maciąg, przedstawiciel inicjatywy „Kultura Bezpieczeństwa” pisze o konwersacji, wolności i bezpieczeństwie.

Zachęcamy do lektury!