Inicjatywa K4

Cztery oddziały PTI – Dolnośląski, Górnośląski, Małopolski oraz Podkarpacki – zawiązały inicjatywę zwaną „K4”. Ma ona na celu realizację 4 konferencji na terenie wiodących ośrodków akademickich w danym regionie. Konferencje będą dotyczyć aktualnej problematyki związanej z informatyką. Do udziału w roli prelegentów zaproszono przedstawicieli świata praktyki gospodarczej oraz uczelni.

Pierwsza konferencja – „Wirtualizacja i chmura obliczeniowa” - odbędzie się już 22 marca, w Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej. Przewidziano m.in. prelekcje pod tytułem „ITaaS – autorski przegląd typowych usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej” oraz wykład na temat „Najnowszych rozwiązań chmurowych w służbie zdrowia”. W ramach konferencji odbędzie się także konkurs wiedzy na temat wirtualizacji z użyciem QaaS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie inicjatywy - k4.pti.katowice.pl.