II Podlaska Konferencja Informatyczna

Dnia 21 kwietnia odbyła się II Podlaska Konferencja Informatyczna, organizowana przez Koło PTI w Łomży. W tym roku wydarzenie było w całości poświęcone bezpieczeństwu systemów teleinformatycznych oraz aspektom prawnym ochrony informacji, w szczególności danych osobowych.

Poruszana tematyka została rozbita na dwa bloki tematyczne – jeden z nich koncentrował się na technologiach zapewniających bezpieczeństwo, drugi dotyczył szkół – bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz ochrony danych w placówkach edukacyjnych.

Konferencja została zorganizowana w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, pod honorowym patronatem Prezydenta Łomży. Wśród partnerów wspierających znalazły się inne instytucje samorządowe – powiat Łomża, gmina Łomża i gmina Piątnica. Partnerami strategicznymi wydarzenia były firmy Comp S.A., Syntis oraz NASK, partenrami głównymi – SpecPC, Novum, ExeConsulting, Jawo IT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia - https://2016konferencja.execonsulting.pl/.