I Łódzki Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 24-25 listopada, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbył się I Łódzki Konwent Informatyków i Administracji. PTI reprezentowała na wydarzeniu Izba Rzeczoznawców.

Konwenty Informatyków i Administracji skierowane są do władz samorządowych (wójtów, burmistrzów, starostów), kierowników jednostek organizacyjnych oraz kadry informatycznej pracującej w urzędach.

Konferencje prezentują tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją. Podczas Łódzkiego Konwentu debatowano miedzy innymi o przetwarzaniu danych osobowych, elektronicznym obiegu dokumentów, profilu zaufanym ePUAP i podpisie elektronicznym oraz o zarządzaniu bezpieczeństwem IT w urzędzie.

Organizatorem wydarzenia był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny – TECHNOPARK POMERANIA oraz Instytut Prawa Nowych Technologii.

oprac.: Paulina Giersz