Historia Informatyki poszerza swoje zbiory

Portal HistoriaInformatyki.pl rozpoczyna tworzenie nowego archiwum. Tym razem członkowie Sekcji Historycznej PTI zachęcają do nadsyłania prac dyplomowych z informatyki – począwszy od licencjackich, aż po habilitacyjne. Prace należy przekazać w formie już zdigitalizowanej (skany w formacie pdf, w miarę możliwości w rozdzielczości 300 dpi). Autoreferaty i streszczenia traktowane są jako prace równoważne. Przesyłając materiał należy dołączyć standardową zgodę na publikację w archiwum portalu.

Twórcom serwisu udało się także uzyskać formalną zgodę Dyrekcji Archiwum Akt Nowych na publikowanie materiałów pozyskanych w drodze kwerend w Archiwum. Materiały, czyli skany dokumentów będą publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami i ze wskazaniem na źródło pochodzenia. Większość pozyskanych dokumentów pochodzi z następujących zespołów archiwalnych: Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatów Pomiarowych MERA, Komitetu Nauki i Techniki, Ośrodka Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.