Górska Szkoła PTI

Oddział Górnośląski PTI serdecznie zaprasza do Szczyrku w dniach 27-28.06.2016 roku na XXIII edycję Górskiej Szkoły PTI. Tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia będą systemy informatyczne w dobie megatrendów SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud).

Organizatorzy wybrali nietypową formułę konferencji – będzie ona bazować na idei otwartej wymiany myśli realizowanej w trakcie rozmów przy stolikach eksperckich. W ramach każdego ze stolików zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane zagadnienia z jednego z czterech pionów tematycznych (Social, Mobile, Analytics, Cloud). Przewidywane są cztery rundy, a po każdej z rund będzie możliwa zmiana stolika. Pod koniec konferencji zostaną podsumowane wyniki przeprowadzonych dyskusji.

Organizatorom bardzo zależy również na walorze integracyjnym wydarzenia - stąd w podczas dwóch konferencyjnych dni planowane jest także ognisko integracyjne oraz spotkanie Sekcji Przyszłości IT PTI. Zarezerwowano również czas na zebranie rzeczoznawców należących do Oddziału Górnośląskiego, które ma być okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w realizacji ekspertyz oraz spotkanie członków Oddziału Górnośląskiego PTI, poświęcone prezentacji „Strategii 107”.

Udział można zgłaszać przez Facebooka - https://www.facebook.com/events/1038721049549245/ lub mailowo na adres adrian@pti.katowice.pl.