Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło patronatem honorowym Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Gdańsku. Wydarzenie organizuje redakcja czasopisma „IT w Administracji” oraz „ABI Expert”.

Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym.

Wykłady i prelekcje prowadzone będą przez najwybitniejszych ekspertów i przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za cyfryzację administracji publicznej i realizację projektów IT podnoszących poziom bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć:

Więcej informacji o Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji na stronie:
http://www.bezpieczenstwo.itwadministracji.pl/.