Artykuły z FedCSIS 2016

Materiały pokonferencyjne z tegorocznej edycji FedCSIS są już dostępne w wersji elektronicznej. Można je znaleźć na stronie internetowej czasopisma „Annals of Computer Science and Information Systems” wydawanego prze PTI. Na tegoroczną konferencję nadesłano 512 artykułów naukowych, z których 132 zostały zaakceptowane jak tzw. full regular papers. Akceptacja na tym poziomie (około 25%) odzwierciedla wysoką jakość konferencji i uznanie w świecie nauki.

W grudniu 2015 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.54 pkt. Opublikowane artykuły są także indeksowane w Web of Science, Scopus oraz DBLP.