Advances in Data Science

W dniu dzisiejszym – 11 maja rozpoczęła się konferencja „Advances in Data Science”, organizowana przez Oddział Podlaski PTI. Wydarzenie ma charakter warsztatowy – głównym celem jest zbudowanie platformy umożliwiającej współpracę naukowcom zajmującym się przetwarzaniem danych. Poruszane podczas konferencji tematy obejmują eksplorację danych (data mining), przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data), przetwarzanie w chmurze (cloud computing) oraz systemy uczące się (machine learning). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji - http://irys.wi.pb.edu.pl/ads/index.html .